Qu'est-ce que la Grâce?
Tác giả: R. W. Gleason, SJ
DDC: 234 - Sự cứu độ và ân sủng của Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008774
Nhà Xuất bản: Casterman
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có