Éléments de doctrine chrétienne
Tác giả: François Varillon
Ký hiệu tác giả: VA-F
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004533
Nhà xuất bản: L'Épi
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 17
Số trang: 375
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích