Mission et grâce
Phụ đề: XXᵉ Siècle, Siècle de grâce?
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012733
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 16
Số trang: 265
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích