Les étapes du mystère du salut selon l'épître aux Romains
Tác giả: S. Lyonnet
Ký hiệu tác giả: LY-S
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009568
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích