La grâce du Christ
Phụ đề: Le Mystère Chrétien
Tác giả: Ch. Baumgartner
Ký hiệu tác giả: BA-C
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004217
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 24
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích