Essais sur la théologie de la Grâce
Tác giả: Henri Rondet, SJ
Ký hiệu tác giả: RO-H
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010980
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích