Mission et grâce
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010992
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011270
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích