Poenitentia Salutaris
Tác giả: R. P. Aloi Rœggl
Ký hiệu tác giả: PAR
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012284
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích