266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007691
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích