Cuộc đời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: Lm. Inhaxio Hồ Văn Xuân
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 262.12 - Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014284
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 259
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014285
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích