Ơn gọi của tôi. Ơn ban và nhiệm mầu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Theresa Trần Thiết
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008293
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008294
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Xin tri ân Đức Thánh Cha 5
Tôi nhớ mãi 7
I  
Từ khởi đầu…nhiệm lạ! 9
Những dấu chỉ đầu tiên của ơn gọi 10
Đại học Jagellon 11
Thế chiến thứ II bắt đầu 12
Sân khấu của lời nói sống động 14
II  
Quyết định vào Chủng viện 17
Kỳ nghỉ hè của Chủng sinh 20
Đức Hồng y Adam Stefan Sapieha  21
III  
Những ảnh hưởng trên ơn gọi của tôi 23
Gia đình 23
Nhà máy Solvay 24
Giáo xứ Debniki: các tu sĩ Salesiens Don Bosco 26
Các cha Dòng Camelo  28
Cha Kazimerz Figlewicz 28
Thánh sư huynh Albert 33
Kinh nghiệm chiến tranh 35
Những hy sinh của các linh mục Ba Lan 38
Lòng tốt được thể hiện 40
IV  
Linh mục! 43
Tưởng nhớ một người anh em trong ơn gọi Linh mục 44
Veni, Creator Spiritus! 45
Nền đá 46
Thánh lễ đầu tiên 47
Với các cộng đoàn dân Chúa 49
V  
Rôma 51
Những bước đầu học hỏi ở Rôma 52
Đường hướng mục vụ 54
Viễn tượng Châu Âu 55
Nơi những người di dân 56
Thánh Gioan Maria Vianney 57
Lời “cám ơn” chân thành 58
Trở về Ba Lan 59
VI  
Niegowic: một giáo xứ miền quê 61
Giáo xứ Thánh Florian, Cracovie 63
Công việc mang tính khoa học 63
VII  
Xin cám ơn Giáo hội Ba Lan 65
Linh mục đoàn ở Cracovie 67
Tín hữu giáo dân như ơn ban 68
VIII  
Linh mục là ai? 69
Trao đổi tuyệt diệu 70
Linh mục và Thánh Thể 71
Bằng chính con người Đức Kitô 72
Mầu nhiệm Đức tin 74
Đức Kitô, Linh mục và nạn nhân 76
IX  
Là Linh mục hôm nay 81
Những chờ đợi sâu thẳm của con người 82
Thừa tác viên của Lòng thương xót 83
Người được tiếp cận với Thiên Chúa 84
Được mời gọi nên Thánh 85
Chăm sóc các linh hồn 87
Người của Lời Chúa 88
Đào sâu kiến thức khoa học 90
X  
Riêng với các anh em trong thiên chức linh mục 93
Con ngươi mắt 94
Tạ ơn Chúa! 94
Kinh cầu Chúa Giêsu Linh mục và nạn nhân 97