Peter, Lovest Thou Me?
Phụ đề: John Paul II: Pope of Tradition or Pope of Revolution?
Tác giả: Abbé Daniel Le Roux
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004685
Nhà xuất bản: Instauratio Press
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 23
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích