Chân dung Đức Gioan Phaolô II
Nguyên tác: André Frossard
Tác giả: Maria Têrêsa Lệ Vân
Ký hiệu tác giả: LE-V
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002301
Nhà xuất bản: Robert Laffont, Paris
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 18
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích