Karol Wojtyla's.Theory of Participation
Tác giả: Rolyn B. Francisco
Ký hiệu tác giả: FR-R
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003634
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích