Giáo hội giàu lòng thương xót
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 262.12 - Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009165
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009761
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ của Hồng Y Vincent Nichols 7
Lời tựa 13
PHẦN 1: TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 19
Sự ôm ấp của lòng thương xót Chúa 20
Ánh sáng đức tin 25
Sứ điệp Kitô giáo 28
Cuộc cách mạng của tự do 32
Ở với Đức Kitô 36
PHẦN 2: MỘT GIÁO HỘI NGHÈO CHO NGƯỜI NGHÈO 45
Lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo 46
Ngôi nhà của sự hiệp thông 50
Ngôi nhà chào đón mọi người 56
Ngôi nhà của sự hoà hợp 61
Được sai đi để mang Tin mừng đến tận cùng bờ cõi thế giới 66
PHẦN 3: LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 73
Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần 74
Tin mừng, sự hoà hợp và sứ mạng 79
PHẦN 4: CÔNG BỐ VÀ LÀM CHỨNG 85
Đừng sợ 86
Mang lời của Thiên Chúa 88
Được mời gọi để công bố Tin mừng 93
Chuyển giao hy vọng và niềm vui 99
Trao ban tất cả 103
PHẦN 5: KITÔ HỮU TOÀN THẾ GIỚI 107
Ra khỏi mình 108
Bước đi 114
Mang lấy Thập giá 117
Loan báo Tin mừng 121
PHẦN 6: NGƯỜI MỤC TỬ MANG MÙI CỦA ĐOÀN CHIÊN 125
Trở nên người mục tử 126
Linh mục là người đến để phục vụ 133
Xức dầu cho dân 137
PHẦN 7: CHỌN CHỖ RỐT HẾT 143
Đến với vùng ngoại vi của cuộc sống 144
Hiếu khách và phục vụ 148
Những người tị nạn và những người bị buộc phải rời bỏ quê hương  151
Văn hoá liên đới 154
PHẦN 8: LOẠI BỎ THẦN TƯỢNG 159
Luận lý của quyền lực và bạo loạn 160
Tôn thờ vị chúa của tiền bạc 163
Chứng phong hủi của chủ nghĩa duy nghiệp 165
Hãy cởi bỏ tinh thần thế gian 167
PHẦN 9: VĂN HOÁ SỰ THIỆN 171
Tự do để chọn điều thiện 172
Đói khát phẩm giá 176
Dấn thân cho hoà bình 179
Vì tình liên đới mới 181
PHẦN 10: ĐỨC MARIA, NGƯỜI MẸ CỦA VIỆC TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG 185
Mẫu gương của Mẹ 186
Đức tin của Mẹ 191
Sự chuyển cầu của Mẹ 196
Danh mục 207