Một Giám mục tại Công đồng
Phụ đề: Những lá thư viết từ Vaticanô II
Tác giả: Albino Luciani (Đức Gioan Phaolô I)
Ký hiệu tác giả: LU-A
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008358
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008359
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008412
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014643
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CÔNG ĐỒNG: AI LÀ NHỮNG NGƯỜI KITÔ HỮU GIÁO DÂN VÀ HỌ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIÁO HỘI 5
AI LÀ NGƯỜI GIÁO DÂN 5
Các giám mục gọi họ là những anh chị em 5
Họ có đủ điều kiện cho “trần thế” 11
GIÁO DÂN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO 17
1. Hoạt động của giáo dân trong Giáo Hội 19
A. Nhiệm vụ của tư tế giáo dân 19
Hoạt động như những người đã được thánh hiến 19
B. Nhiệm vụ ngôn sứ của giáo dân 26
Chứng tá  26
Thực hiện việc nên thánh theo cách thế của mình 29
Họ có “cảm thức đức tin” 36
Họ có “đặc sủng” 40
Họ có “ơn dùng ngôn ngữ” 44
C. “Nhiệm vụ vương đế” của giáo dân 51
2. Hoạt động của giáo dân trong thế giới 53
Họ chuẩn bị thế giới mới 53
Cung cấp linh hồn Kitô hữu cho công trình nhân loại 58
ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG CỦA GIÁO DÂN 63
I. LÝ TƯỞNG 63
II. THỰC TẾ 68
Qúa khứ 69
Hiện tại 72
Tương lai 79
III. NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NÀO? 81
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA THANH NỮ 92
THƯ GỞI ĐẾN LM ĐẶC TRÁCH GIÁO PHẬN NGÀNH NAM CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH 96
THƯ GỞI ĐẾN LM ĐẶC TRÁCH GIÁO PHẬN NGÀNH NỮ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH UDACI 100
GỞI ĐẾN GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH 104
CÁC NGƯỜI NỮ CŨNG CÓ MẶT TẠI CÔNG ĐỒNG! 110
Thư gởi các linh mục trợ úy UDACI và GF 110
THÁNH LỄ MỚI – TÂM THỨC MỚI 126
THƯ GỞI HÀNG GIÁO SĨ  126
BA KINH TẠ ƠN MỚI 135
NHÂN DỊP BAN HÀNH CÁC NGHI THỨC MỚI VỀ BÍ TÍCH 144
TỰ DO TÔN GIÁO TẠI CÔNG ĐỒNG 149
ĐỂ KẾT THÚC NĂM ĐỨC TIN 174
I. NÓI VỀ ĐỨC TIN 174
II. NHÌN LẠI BÀI NÓI CHUYỆN 180