Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tinh thần và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001985
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 29
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích