La vie de la liturgie
Tác giả: Louis Bouyer
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015295
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 18
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích