Bible et liturgie
Tác giả: Jean Daniélou
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011009
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích