Que faisons-Nous a la messe?
Tác giả: Paul Cneude
Ký hiệu tác giả: CN-P
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012676
Nhà xuất bản: Éditions Saint - Paul, Paris
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích