Le Gulte du Gœur de Jésus
Tác giả: Charles Sauvé Ss.
Ký hiệu tác giả: SA-C
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011599
Nhà xuất bản: Librairie vic et Amat
Khổ sách: 19
Số trang: 438
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích