Missarum Sollemnia
Phụ đề: Explication Génétique de la Messe Romaine
Tác giả: Joseph-André Jungmann
Ký hiệu tác giả: JU-J
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012423
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích