Psaumes et Cantiques du Bréviaire Romain
Phụ đề: Office du Dimanche
Tác giả: P. Et. Hugueny, OP
Ký hiệu tác giả: HU-P
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010971
Nhà xuất bản: La Bergerie
Năm xuất bản: 1922
Khổ sách: 19
Số trang: 441
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích