La Liturgie Culte de l'Église
Tác giả: Dom Gérard Mercier, o.s.b.
Ký hiệu tác giả: ME-G
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012128
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích