Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au moyen âge
Tác giả: Cyrille Vogel
Ký hiệu tác giả: VO-C
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012521
Nhà xuất bản: Spoleto
Khổ sách: 25
Số trang: 385
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích