Mémoires sur les bienséances et let cérémonies
Tác giả: Séraphin Couvreur
Ký hiệu tác giả: CO-S
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011498
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 25
Số trang: 848
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích