La vie sacramentelle et liturgique
Tác giả: Ch. Baumgartner
Ký hiệu tác giả: BA-C
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012288
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích