Guide de l'assemblée chrétienne
Tác giả: Thierry Maertens, Jean Frisque
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012137
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích