Truyện tích Kinh Thánh dành cho thiếu nhi
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014287
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 566
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014288
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 566
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014289
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 566
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014290
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014291
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích