Thần học các truyện cổ trong Cựu ước
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013314
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013315
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013704
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chương I: Thần học bằng truyện kể 9
Chương II: Truyện ngôn sứ Giôna: Thiên Chúa giàu lòng thương xót 29
Chương III: Truyện bà Rút: Thiên Chúa trung tín và nhân ái 54
Chương IV: Truyện hoàng hậu Ette: Kẻ thấp hèn được nhắc lên, người cao sang bị hạ xuống 85
Chương V: Truyện ông Tôbia: Thiên Chúa trong đời thường 127
Chương VI: Truyện bà Giuđitha: Sức mạnh của kẻ yếu hèn 171
Thư mục 214