Illustrée Ancien et Nouveau testament
Tác giả: L'Abbé J. Gruss
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011625
Nhà xuất bản: Editions Alsatia
Khổ sách: 19
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích