Để đọc những chuyện kể Kinh Thánh
Nguyên tác: Pour lire les récits Bibliques
Tác giả: Daniel Marguerat, Yvan Bourquin
Ký hiệu tác giả: MA-D
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009131
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009488
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013100
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: ĐI VÀO THẾ GiỚI CỦA TƯỜNG THUẬT  
1. Phân tích tường thuật muốn tìm kiếm điều gì?  11
2. Lịch sử một sự ra đời 17
3. Người kể chuyện và người chú ý nghe chuyện 23
4. Các cấp độ quan trọng khi tường thuật 27
5. Một tường thuật là gì? 35
CHƯƠNG II: CÂU CHUYỆN VÀ SỰ DÀN DỰNG TƯỜNG THUẬT
1. Một sự phân biệt nền tảng  39
2. Đừng nhầm lẫn lịch sử với câu chuyện kể 41
3. Hai yếu tố làm nên tường thuật 42
4. Tìm kiếm một ngôn ngữ 44
5. Dựng nên tường thuật và thần học 46
6. Các lập trường khác nhau của người kể chuyện 54
CHƯƠNG III: KẾT THÚC TƯỜNG THUẬT  
1. Đức Giê su và ông Nicôđêmô 60
2. Đi tìm các chuẩn mực 61
3. Các dấu báo hiệu kết thúc 64
4. Các cảnh 68
5. Chuỗi liên tiếp kể chuyện 72
CHƯƠNG IV: MẸO KỂ CHUYỆN  
1. Cái mẹo làm nên tường thuật 79
2. Sơ đồ chia ra năm khúc 83
3. Một cách tiếp cận bằng các dạng thức 95
4. Sự kết hợp các mẹo kể chuyện 101
5. Cái mẹo làm cho thống nhất và cái mẹo gây tình tiết  107
6. Cái mẹo nhằm giải quyết, cái mẹo nhằm mạc khải 108
CHƯƠNG V: CÁC NHÂN VẬT  
1. Các nhân vật làm sống động câu chuyện được kể 114
2. Phân loại các nhân vật 117
3. Sơ đồ các vai chủ chốt tích cực 122
4. Có chăng sự độc lập của các nhân vật 127
5. Đồng hóa mình với các anh hùng trên giấy 129
6. Quan điểm đánh giá 133
7. Nói lên và chứng tỏ  137
8. Các vị trí của độc giả 140
9. Trò chơi của sự tập trung chú ý 143