Truyện Kinh Thánh
Tác giả: L.M.T.V
Ký hiệu tác giả: LMTV
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001828
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích