L'Échelle de Jacob
Tác giả: Gustave Thibon
Ký hiệu tác giả: TH-G
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011725
Nhà xuất bản: H. Lardanchet
Khổ sách: 19
Số trang: 201
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích