Câu chuyện Kinh Thánh
Phụ đề: Những bài học về lòng yêu thương
Tác giả: Selina Hastings
Ký hiệu tác giả: HA-S
Dịch giả: Minh Vi
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007550
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 376
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu Kinh thánh 5
KINH CỰU ƯỚC  
KINH CỰU ƯỚC 12
Cuộc tạo dựng 18
Vườn địa đàng 20
Chuyện Cain và Abel 22
Chiếc tàu của Noah 24
Trận lụt 26
Tháp Babel 28
CÁC TỘC TRƯỞNG 30
Hành trình của Abram 33
Abram, Sarai và Hagar 36
Thành Sodom và Gomorrah 39
Hai con trai của Abraham 42
Hiến tế Isaac 44
Isaac và Rebekah 46
Esau  và Jacob 48
Cái thang của Jacob 51
Jacob và Rachel 52
Lễ cưới của Jacob 54
Jacob trở về quê 56
Những giấc mơ của Joseph 58
Joseph, kẻ nô lệ 61
Giấc mơ của Pharaoh 64
Tể tướng Joseph 66
Benjamin và cái cúp bạc 68
ĐỜI SỐNG Ở AI CẬP 70
Moses trong đám lau sậy 73
Thiên Chúa gọi Moses 75
Moses cảnh cáo Pharaoh 77
Tai họa của Ai Cập 80
Tai họa thứ mười 82
Vượt qua biển đỏ 84
Thiên Chúa trông nom người Do Thái 86
Mười điều răn 89
Con bò vàng 92
Con lừa của Balaam 94
ĐỜI SỐNG Ở CANAAN 96
Miền đất hứa 100
Rahab và kẻ do thám 103
Trận chiến của Jericho 105
Sứ mạng của Gideon 107
Con gái của Jephthah 110
Samson và sư tử 112
Samson và Delilah 115
Samson trong đền thờ 118
Ruth và Naomi 120
Chúa gọi Samuel 122
Hòm giao ước bị chiếm 124
Saul, vị vua đầu tiên của Do Thái 126
Sự suy vong của Saul 128
Chúa chọn David 130
David và Goliath 132
Saul trở mặt với David 134
David, kẻ tấn sống ngoài vòng pháp luật 136
David và Abigail 138
Cái chết của Saul 140
Đức vua muôn năm 142
David và Bathsheba 144
Absalom khởi loạn 146
Trí tuệ của Solomon 148
Đền thờ Solomon 151
Nữ hoàng Sheba 154
Elijah nơi hoang dã 156
Dân Do Thái phản Chúa 158
Vườn nho của Naboth 160
Hành trình cuối cùng của Elijah 162
Elisha và người đàn bà của Shunem 163
Elisah và Naaman 167
CÁC CUỘC XÂM LĂNG 170
Tiên tri Isaiah 173
Vàng của Hezekiah 174
Josiah và quyển sách luật 176
Jeremiah và bàn xây của thợ gốm 178
Dân Do Thái bị giam cầm 181
Bức tượng vàng 184
Bữa tiệc của Belshazzar 188
Daniel trong hầm sư tử 189
Hoàng hậu Esther 192
Esther cứu dân nàng 194
Tái thiết Jerusalen 197
Jonah và con cá khổng lồ 199
Sách thánh ca 202
KINH TÂN ƯỚC  
KINH TÂN ƯỚC 206
Con trai của Zechariah 211
Thiên sứ xuất hiện trước Mary  214
Thánh Jonh ra đời 216
Đức Jesus ra đời 219
Các mục tử viếng thăm 221
Lễ thánh hóa Chúa Jesus trong đền thờ 224
Các nhà thông thái 226
Trốn sang Ai Cập 229
Đức Jesus trại đền thờ 231
Đức Jesus chịu phép thanh tẩy 234
Những cám dỗ nơi hoang địa 237
ĐỨC JESUS XỨ GALIEE 238
ĐỜI SỐNG THỜI ĐỨC JESUS 243
Đức Jesus gọi các môn đệ 246
Đám cưới tại Cana 249
Bài pháp trên núi 252
Chữa bệnh 255
 Người đầy tớ của thầy đội 258
Đức Jesus làm lặng cơn bão 260
Bầy heo ở Gadarene 261
Con gái của  Jairus 262
Người gieo hạt giống 265
Các chết của Jonh Tẩy Giả 267
Cho năm ngàn người ăn 270
Đức Jesus đi bộ trên mặt biển 272
Người Samari nhân hậu 274
Sự hóa hình 276
Mary, Martha và Lazarus 279
Lạc mất và tìm được 281
Đứa con hoang đàng 284
Người đầy tớ độc ác 286
Lazarus và người nhà giàu 289
Người Pharisee và người thu thuế 290
Đức Jesus và các trẻ em 292
Người thanh niên giàu 293
Zacchaeus, người thu thuế 295
Người làm công vườn nho 297
Bữa tiệc cưới 298
Mười người nữ đồng trinh 300
Chuyện về các Talent 302
Đức Jesus vào thành Jerusalem 304
Đức Jesus và những dân buôn tại đền thờ 307
Jadas mưu phản Đức Jesus 310
Chuẩn bị cho lễ Vượt Qua 312
Bữa ăn cuối cùng 314
Vườn Gethsemane 316
Peter chối Chúa 318
Đức Jesus trước Hội đồng Công nghị 321
Đức Jesus trước Pilate 323
Đóng đinh thập giá 326
Sự sống lại 329
Trên đường tới Emmaus 331
Đức Jesus lên trời 334
HỘI THÁNH LÚC BAN ĐẦU 337
Những lưỡi lửa 340
Peter chữa bệnh 342
Cái chết của Stephen 344
Hành trình của Saul tới Damascus 347
Peter và Cornelius 350
Peter trong ngục 352
HÀNH TRÌNH CỦA PAUL 355
Những chuyến phiêu lưu của Paul 358
Paul bị bắt giữ 362
Chuyến đi tới Rome của Paul 365
Những lá thư của Paul 368
Sách Khải Huyền 371