Illustrated Bible stories
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009103
Nhà xuất bản: Parragon
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích