Kinh Thánh trẻ em
Phụ đề: Văn bản Kinh Thánh tuyển chọn
Tác giả: Jakob Ecker
Ký hiệu tác giả: EC-J
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011012
Nhà xuất bản: Verbo Divino
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 19
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích