Histoire sainte Moïse
Tác giả: Dom Jean De Monléon, OSB.
Ký hiệu tác giả: MO-D
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011740
Nhà xuất bản: Les Éditions de la Source
Khổ sách: 19
Số trang: 445
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích