Chúa nói với trẻ em
Tác giả: Toà Tổng Giám Mục TP. HCM
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 220.950 5 - Những truyện Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005184
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013468
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích