Dẫn vào Kinh Thánh
Phụ đề: Nơi Thiên Chúa thi ân, nơi Thiên Chúa cứu độ
Tác giả: Lm. Gioakim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014044
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014045
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014046
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kinh Nghiệm Yêu Mến Kinh Thánh 9
GIỚI THIỆU TỐNG QUÁT QUYỂN KINH THÁNH  
I. Dẫn nhập 21
II. Danh xưng quyển Kinh Thánh: Kinh Thánh là gì? 28
III. Nội dung thần học của Giao ước 30
NỘI DUNG QUYỂN KINH THÁNH VÀ BẢN Đổ VÙNG ĐẤT KINH THÁNH  
Dẫn nhập 37
I. Nội dung câu chuyện Kinh Thánh 42
II. Bản đổ vùng đất Kinh Thánh 49
CÁC SÁCH CẤU THÀNH BỘ KINH THÁNH  
Dẫn nhập 51
I. Các sách cấu thành bộ Kinh Thánh 53
II. Ai là tác giả quyển Kinh Thánh và làm sao có thể nhớ hết 73 quyển? 55
III. Ý nghĩa cách sắp xếp các sách Tân Ước 57
IV. Các cách nhìn truyền thống về Kinh Thánh 60
MẦU NHIỆM KINH THÁNH: LỜI THIÊN CHÚA TRONG NGÔN NGỮ CON NGƯỜI  
Dẫn nhập 66
I. Một số thắc mắc và gợi ý trả lời 68
II. Tương quan giữa Kinh Thánh và mầu nhiệm Nhập Thể 72
III. Kinh Thánh, Lời của con người 74
THIÊN CHÚA MẶC KHẢI QUA HÀNH ĐỘNG VÀ LỜI NÓI  
Dẫn nhập 78
I. Thiên Chúa mặc khải qua hành động và lời nói 80
II. Tiến trình mặc khải của Thiên Chúa 84
LỜI CHÚA LÀ LỜI ĐƯỢC LINH HỨNG  
I. Định nghĩa 87
II. Lịch sử ơn linh hứng Kinh Thánh 88
III. Những ý kiến sai lạc về ơn linh hứng 91
IV. Mặc khải và linh hứng 91
CHÂN LÝ KINH THÁNH: LỜI CHÚA LÀ LỜI KHÔNG SAI LẦM  
Dẫn nhập 103
I. Không sai lầm theo nghĩa nào? 104
II. Chủ ý của tác giả 106
III. Kinh Thánh không sai lầm trong phạm vi khoa học lịch sử  108
IV. Những thể văn 112
VIỆC GIẢI THÍCH KINH THÁNH TRONG GIÁO HỘI  
Dẫn nhập 115
I. Giáo hội, nơi phát xuất ra việc giải thích Kinh Thánh 117
II. “Linh hổn của khoa thần học thánh” 118
III. Việc giải thích Kinh Thánh theo Công Đồng: một chỉ thị cấn nắm vững 120
IV. Nguy hiểm của thuyết nhị nguyên và khoa chú giải trần tục hoá 121
V. Nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng 123
VI. Cần phải vượt quá chữ viết 124
VII. Tính thống nhất nội tại của Kinh Thánh 125
VIII. Tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước 126
IX.Giải thích Kinh Thánh theo thuyết bảo thủ 128
CÁC NGHĨA CỦA KINH THÁNH (1): VĂN TỰ, ẤN DỤ, LUÂN LÝ VÀ DẪN ĐƯỜNG  
Dẫn nhập 130
I. Các nghĩa của Kinh Thánh được linh hứng 132
II. Đọc Kinh Thánh và tìm ý nghĩa một số ví dụ 133
CÁC NGHĨA CÙA KINH THÁNH (2): VĂN TỰ, THIÊNG LIÊNG VÀ SUNG MÃN  
Dẫn nhập 1 141
I. Nghĩa văn tự 142
Dần nhập 2 147
II. Nghĩa thiêng liêng 148
III. Nghĩa tiên trưng  150
Dẫn nhập 3 152
IV. Nghĩa sung mãn (trọn, đầy đủ)  154
CÁCH GIẢI THÍCH KINH THÁNH THEO CHỦ TRƯƠNG BẢO THỦ  
Dẫn nhập 158
I. Lối giải thích Kinh Thánh “nguy hiểm” và “tự sát” 161
II. Ơn linh hứng và giải thích sát mặt chữ  162
III. Kinh Ihánh với mầu nhiệm Nhập Thể, yếu tố lịch sử và văn chương 166
IV. Kinh Thánh dạy chân lý sao có những “sai lầm” và “mâu thuẫn”? 170
V. Bản chất lịch sử của quá trình hình thành Sách Thánh  174
THƯ QUY SÁCH THÁNH VÀ KHOA PHÊ BÌNH BẢN VĂN  
Dẫn nhập 179
I. Thư quy là gì? 180
II. Các sách thư quy Cựu Ước 181
III. Thư quy Kinh Thánh Tân Ước 185
IV. Các ngoại thư 187
V. Bản văn Kinh Thánh và khoa phê bình bản văn 189
Phụ trương 1: LÀM SAO ĐỂ KINH THÁNH TRỞ THÀNH KHO BÁU CHO BẢN THÂN
I. Việc giải thích trong đối thoại 194
II. Việc giải thích khi đọc chữ (bản văn) 196
III. Việc giải thích trong các ngành chuyên môn 199
IV. Những yếu tố khiến cho tiến trình giải thích phức tạp 204
Phụ trương 2: NHỮNG Ví DỤ ĐI TÌM KHO BÁU LỜI CHÚA  
I. Một minh họa về việc giải thích Kinh Thánh 221
II. Hai nguyên tắc để đi tìm kho báu Kinh Thánh không chán 231
III. Ba dụ ngôn về việc đọc Kinh Thánh 234
Sách Tham Khảo Chính 239