Dẫn vào Kinh Thánh
Phụ đề: Nơi Thiên Chúa thi ân, nơi Thiên Chúa cứu độ
Tác giả: Lm. Gioakim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014044
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014045
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014046
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích