Introduction to the Bible
Tác giả: Fr. John Laux, M.A
Ký hiệu tác giả: FR-M
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005092
Nhà xuất bản: Tan Books
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 29
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005093
Nhà xuất bản: Tan Books
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 29
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích