Lịch sử cứu độ
Phụ đề: Dẫn vào các môn học của Giáo hội
Tác giả: Lm. Antôn Vũ Huy Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 234.3 - Mầu nhiệm cứu độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006359
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006360
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006361
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006368
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương mở đầu : ý nghĩa, mục đích của giáo trình
Phần I: Những nét chính trong lịch sử cứu độ
Chương 01: Kn 1-11 : “dẫn nhập” vào lịch sử cứu độ 
Chương 02: Abraham với lời hứa của Thiên Chúa 
Chương 03: Môsê và cuộc xuất hành Giao ước Sinai 
Chương 04 : Vương quốc Israel - vua Đavít với lời hứa của TC 
Chương 05 : Chia rẽ vương quốc - lưu đày -
                   Các ngôn sứ trước và trong thời lưu đày 
Chương 06: Hồi hương - Do thái giáo
Chương 07: Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, 
                   hoàn tất ơn cứu độ như lời đã hứa 
Chương 08: Sự chết và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô - 
                   Xuất hành mới - Giao ước mới
Chương 09: Giáo hội trong thế giới hướng về cánh chung 
Chương 10: Lịch sử Giáo hội trong lịch sử cứu độ 
Chương 11: Công đồng Vatican II như một lễ Hiện xuống mới 
                   trong lịch sử cứu độ
Phần II: Suy tư Thần học về Lịch sử Cứu độ - 
             Dẫn vào các môn học tại ĐCV
Chương 12: Suy tư Thần học về lịch sử cứu độ 
Chương 13: Giới thiệu các môn học tại đại chủng viện 
Chương 14: Một cách tổng hợp các môn học theo 
                   nhãn giới lịch sử cứu độ
Chương 15 : Mục tiêu, chương trình và phương pháp của 
                    mỗi bộ môn tại đại chủng viện 
Chương 16 : Đào tạo trí thức cho các ứng sinh linh mục
                    trong công cuộc đào tạo toàn vẹn 
Chương 17 : Một vài hướng dẫn về phương pháp học