Nhập môn Kinh Thánh
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005583
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 453
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005632
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 453
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
Mục lục 4
Thượng Hội Đồng Giám mục2008 26
LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MỆNH CỦA HỘI THÁNH 26
Cuộc hành trình thiêng liêng 27
1. LỜI CHÚA: TỨC LÀ LỜI MẶC KHẢI 28
Lời Chúa 28
Công trình sáng tạo là tiếng nói của Lời Mặc khải 29
Trong lịch sử con người 30
Dưới hình thức Chữ viết 30
Trong Thánh truyền 31
2. KHUÔN MẶT CỦA LỜI CHÚA: ĐỨC GIẼSU KITÔ 32
Các phương pháp chú giải Thánh kinh 34
Hiểu biết nhờ Chúa Thánh Thần 34
Truyền thống đức tin 35
Tính thống nhất của toàn bộ Thánh kinh 35
3. NGÔI NHÀ CỦA LỜI CHÚA CHÍNH LÀ GIÁO HỘI 27
a) Giáo huấn của các tông đồ 37
b) Giáo lý đã vang lên trong Giáo hội 37
c) Việc bẻ bánh Thánh Thế 40
d) Lời cầu nguyện 41
e) Đọc và suy gẫm Lời Chúa trong Thánh Thần (Lectio divina): 41
g) Koinonisa, tức là Tình yêu thương huynh đệ 41
h) Đại kết 44
Truyền thông 46
Gia đình 47
Trên những nẻo đường nhân sinh 48
Do thái giáo 49
Hồi giáo 49
Truyền thống tôn giáo Đông phương 49
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI HỌC KINH THÁNH 52
1. Kinh thánh là bộ sách phố biến nhất 52
1) Nhưng nó có được đọc nhiều nhất chăng? Tại sao? 52
2) Và có được hiếu đúng đắn nhất chăng? Tại sao? 52
3) Kinh Thánh tới mức nào 52
2. Tại sao lại phải đối diện bản thân bạn với sách Kinh Thánh 52
4) Kinh Thánh giữ chỗ đứng nào trong các phong tục nơi bạn ở? 52
3. Hãy cắt nghĩa "việc linh hứng Kinh Thánh" 53
5) Cảm hứng hãy linh hứng của kinh Thánh có gì giống như và có gì cao hơn cảm hứng của nghệ thuật? 54
6) Chữ linh hứng hãy thần hứng có liên quan gì tới "hơi thở thổi vào của Thiên Chúa" trong tâm trí con người? 55
7) Việc thần hứng này còn để lại cho thiên tài của mỗi tác giả thánh những gì là riêng của họ chăng? 55
4. Linh hứng và mặc kải 55
8) Khi nào ta nói đến Thiên Chúa linh hứng? 55
9) Khi nào ta nói đến mặc khải của Thiên Chúa? 55
10) Liệu có thể nói rằng trong kinh Thánh, tất cả được linh hứng nhưng không phải tất cả là được mặc khái"? 55
11) "Holy wars" of tota destruction [ Các cuộc chiến tranh tiêu diệt hoàn toàn bên địch] l"mặc khải của Thiên Chúa" chăng? 55
5. Bộ Kính Thánh đúng ra phải gọi là một thư viện 56
6. Các thế văn hay hình thức văn chương 56
7. Những khuôn mẫu suy nghĩ chịu ảnh hưởng của một thời đại 57
12) Hãy nêu một số ví dụ về vũ trụ quan thời liên quan đến trời, đất, âm phủ chẳng hạn 57
8. Kinh Thánh nói vè Thiên Chúa 58
13) Kinh Thánh nói về Thiên Chúa có chính xác như triết học nói về ngài chăng? Tại sao? 58
14) Kinh Thánh dùng những hình ảnh gì để diễn tả Thiên Chúa? Các nói đó gọi là gì? Sao lại gọi đó là "các cách nói bóng, tức là dùng hình ảnh để nói" trong diễn văn về Thiên Chúa? Chúng muốn diễn đạt những gì? Chúa Giêsu có sử dụng những cách nói như vậy chăng? Tại sao? 58
9. Thi ca trong Kinh Thánh 58
15) Hãy nêu lên hai điều mà thi ca chuyển đạt (a feeling, a thought). 59
16) Vì sao thi ca dùng "hình dung từ"? để ép lại nhiều ý nghĩa trong ít dòng chữ nhất? 59
17) Việc hiểu thi ca khác với việc hiểu các tường thuật văn chương hay lịch sử như thế nào? 59
10. Các Ngôn Sứ 59
18) Các ngôn sứ là gì 59
19) Các ngôn sứ cổ diển chú trọng và bảo vệ cách riêng hai giá trị nào? 59
20) Lời Thiên Chúa về Đấng Mêsia được công bố và được thể hiện ra sao? 59
21) Quan điểm trên được hiểu trong Cựu Ước như thế nào? 62
22) Được áp dụng vào Tân Ước làm sao? 62
23) Nó giúp ích gì cho đời sống đức tin và luân lý của bạn? 62
12. Khoa triết lý Hêbrơ 62
24) Nó được trinh bày trong Kinh Thánh, cách riêng là trong sách Khôn ngoan như thế nào? 62
25) Nó có gióng như khoa minh triết của ngày nay chăng? 62
26) Đối diện với các trào lưu triết học hiện hành, khóa triết lý của Kinh Thánh giúp ích gì cho bạn? 62
13. Các Tin Mừng 63
27) Việc Đức Giêsu áp dụng chủ thuyết Mêsia vào cho bản thân Ngài ý nghĩa gì [xem Luca 4,16-30]? 63
28) Sao lại gọi các sách Tin Mừng là bộ giáo lý? 63
29) Dựa theo phương pháp này các tác giả đã làm gì? 63
14. Văn chương khải huyền 70
15. Ban có thể biết và hiểu Kinh Thánh bằng cách nào? 71
16. Sự hiểu biết bối cảnh của Kinh Thánh 73
44) Đan kể ra một số các kiến thức giúp bạn hiểu rõ hơn về Kinh Thanh 73
17. Giờ đây Lời Thiên Chúa đến với bạn, trong chính hoàn cảnh của bạn 73
46) Thế nào là một lối hiểu hiện sinh của Kinh Thánh đối với bạn hôm nay? 73
MỤC ĐÍCH CỦA KINH THÁNH 74
THẦN HỨNG 74
47) Thần hứng nghĩa là gì? 74
48) Hãy nêu lên ba cách cắt nghĩa sai lạc về thần hứng. 74
Mặc khải và kinh Thánh 77
51) Thần Hứng khác với Mặc Khải như thế nào? 77
Sự duy nhất và thống nhất của kinh Thánh 79
Tính chất trọn vẹn của bộ kinh Thánh 82
Tính chất bí tích của kinh Thánh 84
Chân lý của kinh Thánh 86
Qui điển của kinh Thánh 88
Các bản dịch kinh Thánh 91
Cắt nghĩa kinh Thánh 93
KINH THÁNH VÀ LỊCH SỬ 96
Các Tổ phụ 96
Ai cập, xuất hành và núi Sinai (1550-1250 trước Công Nguyên) 98
Cuộc chinh phục, định cư, và các vị thẩm phán (1250-1030 trước Công Nguyên) 99
Vương quốc thống nhất (1030-931)  101
Hai Vương quốc Israel và Giuđa (931-735 trước Công Nguyên) 103
Những ngày cuối cùng của Giuđa (735-587 trước Công Nguyên) 106
Cuộc lưu đầy tại Babylon (587-538 trước Công Nguyên) 108
Những người Rôma, những người phe Hêrôđê, và nền Kitô giáo tiên khởi (63 trước Công nguyên - 66 Công nguyên) 114
Cuộc nổi dậy vĩ đại, việc phá hủy Đền thờ, và cuộc nổi dậy thứ hai (66-135 Công Nguyên) 117
KINH THÁNH ĐƯỢC VIẾT RA NHƯ THẾ NÀO 119
Cực ước 120
Tân ước 134
MỘT NHÓM BẠN SẼ TỔ CHỨC LỚP HỌC KINH THÁNH CỦA MÌNH RA SAO? 143
CÁC THỂ VĂN TRONG KINH THÁNH 159 
CÁC ĐỂ TÀI KINH THÁNH  179 
Ơn cứu độ  179 
Thần Khí  182 
Giao ước  186 
Việc thờ phượng  189 
Vương quốc Thiên Chúa  192 
Hội thánh  195 
Kitô học  198 
BẢN NAB, BẢN 70 HY LẠP VÀ BẢN KINH THÁNH DO THÁI  208 
Đức Thánh Cha Phaolô VI và Nab  208 
Lời tựa bản dịch Cựu ước của Nab 210 
Kinh Thánh Hy Lạp bản 70 và kinh Thánh Do Thái  216 
CÁC THÁNG DO THÁI  256 
Verbum Dimini Tông huấn Lời Chúa 258
Lời Chúa tồn tại muôn đời (1Pr 1,25) 259
Dẫn nhập 261
Để niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn 262 
Từ Hiến chế "Dei Verbum" đến Thượng Hôi Đồng Giám Mục về Lời Thiên Chúa 264 
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Thiên Chúa  267 
Lời tựa của Tin mừng Gioan như kim chỉ nam  269 
PHẦN MỘT  271 
THIÊN CHÚA LÊN TIẾNG NÓI  272 
Thiên Chúa đối thoại  272 
Kiểu nói loại suy về Thiên Chúa  273 
Chiều kích vũ trụ của Lời Chúa 276 
Tạo dựng loài người  278 
Tính hiện thực của Lời  279 
Kitô học về Lời  280 
Kinh Thánh, ơn linh hướng và chân lý  295 
Thiên Chúa Cha suối nguồn và nguồn cội của Lời 297 
Con người đáp trả vị Thiên Chúa đang lên tiếng  299 
Được mời gọi đi vào giao ước với Thiên Chúa  299 
Thiên Chúa lắng nghe con người và đáp lại những vấn nạn của con người  300 
Đối thoại với Thiên Chúa bằng chính lời của Ngài  301 
Lời Thiên Chúa và đức tin  302 
Tội lỗi từ chối nghe Lời Thiên Chúa  303 
Đức Maria, "Mẹ của Ngôi Lời Thiên Chúa" và "Mẹ đức tin"  304 
Việc giải thích kinh Thánh trong Giáo hội  308 
Giáo hội, nơi phát xuất ra việc giải thích kinh Thánh  308 
"Linh hồn của khoa thần học thánh"  311 
Khai triển việc nghiên cứu kinh Thánh và Huấn quyền của Giáo hội 313 
Việc giải thích kinh Thánh theo Công đồng: Một chỉ thị cần nắm vững  316
Nguy hiểm của thuyết nhị nguyên và khoa chú giải trần tục hóa (The danger of dualism and a secularized hermeneutic) 330 
Đức tin và lý trí trong tiếp cận kinh Thánh  333 
Đức tin và lý trí trong tiếp cận kinh Thánh  333 
Nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng (Tức là hiểu biết kinh Thánh trong Thần Thần)  334 
Cần phải vượt quá chữ viết  338 
Tình thống nhất nọi tại của kinh Thánh  339 
Tương quan giữa Cựu ước và Tân ước  341 
Những trang "Tăm tối" của kinh Thánh  344 
Kitô hữu Do Thái đứng trước kinh Thánh  345 
Giải thích kinh Thánh theo thuyết bảo thủ (Fundamentalist interpretation)  347 
Đối thoại giữa các mục tử, các nhà thần học và các nhà chú giải 348 
Kinh Thánh và đại kết  349 
Các hậu quả trên việc tổ chức các khoa thần học 351 
Các thánh và việc giải thích kinh Thánh  353 
PHẦN HAI  358 
LỜI THIÊN CHÚA VÀ GIÁO HỘI  358 
Giáo hội đón nhận Lời 359 
Sự hiện diện liên tục của Đức Kitô trong đời sống Giáo hội  360 
Phụng vụ, môi trường đặc trưng của Lời Thiên Chúa  362 
Lời Thiên Chúa trong phụng vụ thánh  362 
Tầm quan trọng của bài giảng lễ  373 
Nên có một quyển cẩm nang giảng lễ  375
Lời Thiên Chúa, Bí tích Hòa giải và Xức dầu bệnh nhân  375 
Lời Chúa và các giờ kinh phụng vụ  377 
Lởi Thiên Chúa và sách các phép  379 
Các gợi ý và đề nghị cụ thể cho việc sinh động hóa [linh động] phung vụ 379 
Lời Thiên Chúa trong đời sống Giáo hội  386 
Gặp gỡ Lời Thiên Chúa trong kinh Thánh 386 
Sinh động công việc phụng vụ bằng kinh Thánh  388 
Chiều kích kinh Thánh của Khoa huấn giáo  389 
Đào tạo kinh Thánh cho các Kitô hữu 391 
Kinh Thánh trong những cuộc hội họp của giáo hội  392 
Lời Thiên Chúa và các ơn gọi  392 
Đọc sách thánh trong tư thế cầu nguyện và "Lectio divina' 403
Lời Thiên Chúa và việc cầu nguyện với Đức Mẹ  408 
Lời Thiên Chúa và thánh địa  410 
PHẦN BA  412 
LỜI CHO THẾ GIỚI  412 
Verbum Pro Mundo  412
Sứ mạng của Giáo hội: Công bố Lời Chúa cho thế giới  413 
Lời Thiên Chúa đến từ Chúa Cha và trở về với Chúa Cha 413 
Loan bào cho thế giới "Logos" về niềm hy vọng  414 
Từ Lời Thiên Chúa phát xuất sứ mạng của Giáo hội  415 
Lời và Nước  Thiên Chúa  416 
Mọi người đã rửa tội đều phải có trách nhiệm đối với việc loan báo 417
Sự cần thiết của 'Misio ad gentes" - "Sứ mạng loan báo Tin mừng cho muôn dân" 419
Loan báo và việc tân phúc âm hóa 419
Lời Thiên Chúa và việc làm chứng của Kitô hữu 420
Lời Thiên Chúa và việc dấn thân vào thế giới 424
Phục vụ Đức Kitô trong những anh em nhỏ bé nhất 424
Lời Thiên Chúa và dấn thân trong xã hội vì công lý 425
Loan báo Lời Thiên Chúa, hòa giải và hòa bình giữa các dân tộc 427
Lời Chúa và đức tin hành động 428
Loan báo Lời Thiên Chúa và người trẻ 429
Loan báo Lời Thiên Chúa và di dân 431 
Loan báo Lời Thiên Chúa và những người đau khổ  432 
Loan bào Lời Thiên Chúa và những người nghèo 433 
Lời Thiên Chúa và việc bảo toàn tạo thành 434 
Lời Thiên Chúa và văn hóa  436 
Giá trị của văn hóa đối với cuộc sống con người  436 
Kinh Thánh qua cách thức diễn tả nghệ thuật khác nhau  438 
Lời Thiên Chúa và các phương tiện truyền thông xã hội  439 
Kinh Thánh và hội nhập văn hóa  441 
Các bản dịch và việc phổ biển kinh Thánh  442 
Lời Thiên Chúa vượt quá các rang giới các nền văn hóa  444
Giá trị của đối thoại liên tôn  445 
Đối thoại giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo 446 
Đối thoại với các Tôn giáo khác 447 
Đối thoại và tự do tôn giáo   
KẾT LUẬN  449