Dẫn nhập Thánh Kinh
Phụ đề: Văn bản, Địa lý, Lịch sử, Khảo cổ, Thần học
Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang, PSS
Ký hiệu tác giả: PH-Q
DDC: 220.61 - Dẫn nhập Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009837
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 22
Số trang: 919
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009901
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 22
Số trang: 919
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016286
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 22
Số trang: 919
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ  8
Ký hiệu các sách Thánh kinh 12
Các chữ viết tắt 13
PHẦN I: CÁC KHÍA CẠNH VĂN BẢN VÀ VĂN CHƯƠNG 21
Chương I: Các Sách Trong Bộ Thánh Kinh 23
I. Nội Dung 23
II. Thứ Tự 26
III. Thời Gian Biên Soạn 29
IV. Đệ Nhị Qui Điển/ Ngụy Thư/ Mạo Thư 35
Chương II: Ngôn Ngữ Và Văn Bản Của Thánh Kinh 41
I. Ngôn Ngữ Của Thánh Kinh: Do Thái, Aram, Hy Lạp 41
II. Các Bản Văn Gốc: Cựu Ước và Tân Ước 50
III. Dịch Và Lưu Truyền Văn Bản 59
Chương III: Thể Văn Của Thánh Kinh 63
I. Truyền Thống Truyền Khẩu 66
II. Một Số Dạng Thể Văn Viết 77
1. Những Thể Văn Chính Trong Cựu Ước: Huyền Thoại,  
Phả Hệ, Saga-Chuyện Cổ Tích-Chuyện Hoang Đường,  
Lịch Sử, Tầm Nguyên Luận, Tiểu Thuyết Ngắn (Novella),  
Chuyện Ngụ Ngôn, Chuyện Hư Cấu, Lề Luật, Phụng Tự,  
Ngôn Sứ, Thi Phú 77
2. Một Số Thể Văn Chính Của Tân Ước: Tin Mừng, Các Lời Nói,  
Trình Thuật, Những Trình Thuật về Thời Thơ Ấu,   
Những Trình Thuật Về Khổ Nạn, Những Trình Thuật về Phục Sinh,   
Phép lạ, Dụ Ngôn, Thư, Khải Huyền 95
Chương IV: Những Nguồn Văn Chương Ngoài Thánh Kinh 160
I. Ngụy Thư 160
1. Ngụy Thư Của Cựu Ước 161
2. Ngụy Thư Của Tân Ước 194
II. Những Cuộn Da Biển Chết 209
III. Các Văn Sĩ Do Thái Thời Tân Ước 216
1. Philô Thành Alexandria 216
2. Flavius Josephus 218
IV. Văn Chương Giáo Sĩ Do Thái 221
V. Các Giáo Phụ 222
PHẦN II: BỐI CẢNH ĐỊA LÝ - LỊCH SỬ - TÔN GIÁO CỦA THẾ GIỚI THÁNH KINH 225
Chương I: Các Dân Tộc/Các Đế Quốc 227
I. Ngoài Vùng Lưỡi Liềm Trù Phú (I) 227
Ai Cập: Địa Lý - Lịch Sử - Văn Hoá - Tôn Giáo - Tương Quan Với ítrael 234
II. Vùng Lưỡi Liềm Trù Phú 240
Khết: Địa Lý - Lịch Sử - Văn Hoá - Tôn Giáo - Tương Quan Với Itrael 246
- Xyria: Địa Lý - Lịch Sử - Tương Quan Với Itrael 254
- Assyria: Địa Lý - Lịch Sử - Tương Quan Với Itrael 262
- Babylon: Địa Lý - Lịch Sử - Tương Quan Với Itrael: Văn Hoá - Tôn Giáo 268
III. Ngoài Vùng Lưỡi Liềm Trù Phú (II) 281
- Ba Tư: Địa Lý - Lịch Sử - Tôn Giáo - Tương Quan Với Itrael 281
- Hy Lạp: Lịch Sử - Alêxanđê và Giuđa 286
Chương II: Địa Lý Của Paléttinh 292
I. Đồng Bằng Ven Biển 295
II. Cao Nguyên Trung Phẩn 299
III. Thung Lũng 322
IV. Cao Nguyên Bên Kia Giođan 327
V. Các Tỉnh - Miền của Paléttinh Thời Tân Ước 333
PHẦN III: LỊCH SỬ DÂN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC 339
Chương I: Từ Thời Các Tổ Phụ Đến Thời Các Thủ Lãnh 344
I. Các Tổ Phụ 344
1. Tường Thuật Của Thánh Kinh (Sách Sáng Thế)  
Abraham - Ixaác - Giacóp - Giuse 345
2. Khía Cạnh Lịch Sử - Khảo Cổ 370
II. Xuất Hành 381
1. Tường Thuật Của Thánh Kinh (Sách Xuất Hành) 381
2. Những Sự Kiện Lịch Sử 390
3. Con Số Dân Tham Dự Biến Cố Xuất Hành 396
4. Xuất Hành Và Hành Trình Sa Mạc 398
5. Lịch Sử Tính Của Sách Xuất Hành 402
III. Chiếm Đất Hứa 407
1. Những Khúc Mắc Trong Các Bản Tường Thuật Về Việc Chiếm Canaan 408
2. Yếu Tố Văn Chương Của Sách Giôsuê 409
3. Nhân Vật Giôsuê 411
4. Tường Thuật Của Thánh Kinh (Sách Giôsuê) Về Việc Chiếm Đất 415
5. Khoa Khảo Cổ 449
6. Điểm Nhấn Thần Học: Thánh Chiến 454
IV. Thời Các Thủ Lãnh 457
1. Các Thủ Lãnh là Ai? 457
2. Tường Thuật Của Thánh Kinh (Sách Thủ Lãnh) 460
3. Tôn Giáo Thời Các Thủ Lãnh 474
Chương II: Từ Thời Quân Chủ Đến Thời Lưu Đày 477
I. Thời Quân Chủ Thống Nhất 477
1. Tường Thuật Của Thánh Kinh: 479
- Saun 479
- Đavít 483
- Salômôn 501
2. Những Đặc Điểm Của Nền Quân Chủ Itrael 519
II. Từ Thời Phân Chia Nam-Bắc Đến Khi Giêrusalem Bị Sụp Đổ  528
1. Năm Mươi Năm Đầu Kể Từ Khi Phân Chia Nam-Bắc 534
2. Từ Khi Omri Làm Vua Đến Cuộc Thanh Trừng Của Giêhu tại Miền Bắc 541
3. Từ Cuộc Đảo Chánh Của Giêhu Đến Giữa Thế Kỷ Thứ VIII 554
4. Từ Giữa Thế Kỷ Thứ VIII Đến Khi Samaria Thất Thủ 567
5. Miền Nam Từ Khi Samaria Thất Thủ Đến Khi Giêrusalem Bị Huỷ Diệt 575
III. Lưu Đày Babylon 592
1. Những Biến Động Đưa Giêrusalem Đến Huỷ Diệt 592
2. Tình Trạng Cuộc Sống Của Những Kẻ Bị Lưu Đày Tại Babylon 596
Chương III: Từ Thời Phục Hưng Đến Triều Đại Hátmônê 602
I. Sau Lưu Đày Babylon: Từ Thời Phục Hưng Đến Thời Hy Lạp 602
1. Vua Ba Tư Cho Phép Dân Do Thái Trở về Giêrusalem 602
2. Dân Đối Diện Với Những Khó Khăn Tại Giêrusalem 605
3. Do Thái Giáo Sau Lưu Đày 610
4. Nơkhemia Và Étra 615
II. Hy Lạp: Giuđa Dưới Quyền Thống Trị Của Nhà Xêlêucô 647
1. Tình Hình Chính Trị 647
2. Hy Lạp Hoá 650
III. Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Macabê Và Triều Đại Hátmônê 655
1. Những nguyên do 655
2. Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Macabê Và Triều Đại Hátmônê 663
PHẦN IV: BỐI CẢNH THỜI TÂN ƯỚC, ĐỨC GIÊSU VÀ SỰ HÌNH THÀNH CÁC TIN MỪNG 677
Chương I: Bối Cảnh Chính Trị - Tôn Giáo Thời Tân Ước 679
I. Đế Quốc Rôma 680
II. Triều Đại Hêrôđê 689
III. Do Thái Giáo Thời Tân Ước 701
IV. Những Cộng Đoàn Kitô Hữu Tiên Khởi 761
V. Những Cuộc Nổi Dậy Của Người Do Thái 770
Chương II: Một Thoáng Nhìn Về Cuộc Đời Chúa Giêsu 777
I. Những Nghiên Cứu về Đức Giêsu 778
II. Nguồn Tân Ước: “Đức Giêsu Của Tin Mừng”: Ba Giai Đoạn: 785
1. Giêsu Nadarét 786
2. Những Cộng Đoàn: Các Tông Đồ Và Các Môn Đệ Loan Báo Đức Giêsu: 789
- Rao Giảng 791
- Cử Hành Phụng Vụ 794
- Dạy Dỗ 796
3. Các Văn Phẩm: 799
-  Tin Mừng Theo Thánh Máccô 802
-  Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu 814
-  Tin Mừng Theo Thánh Luca 826
-  Tin Mừng Theo Thánh Gioan 832
Chương III: Những Nguồn Ngoài Thánh Kinh Nói Về Đức Giêsu. 846
I. Nguồn Văn Chương Do Thái Và Rôma 846
II. Khoa Khảo Cổ 850
Thay Lời Kết 867
Phụ Lục I: Bảng Niên Biểu Rút Ngắn Và Các Sự Kiện 877
Phụ Lục II: Bản Đổ 885
Thư Mục Chọn Lọc 905