Biết yêu và sống Lời Chúa
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001730
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích