Kinh Thánh là gì?
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 1
Chương I: Nội dung và sự hình thành của bộ Kinh thánh 5
I. Tên gọi và "tác giả" 5
II. Kinh thánh Cựu ước 8
III. Các sách Tân ước 18
Chương II: Bản văn và bản dịch 28
I. Ngôn ngữ Kinh thánh 28
II. Các di bản Kinh thánh 31
III. Các bản dịch Kinh thánh 37
Chương III: Thư quy của Kinh thánh 53
I. Ý nghĩa của "thư quy" 53
II. Thư quy và quyền bính 54
III. Tóm tắt lịch sử thư quy 58
IV. Các tiêu chuẩn được dùng trong việc bảo tồn và chấp nhận các thư văn 73
V. Một vài vấn đề lịch sử có liên hệ 75
Chương IV: Mầu nhiệm Kinh thánh 81
I. Kinh thánh là lời của con người 81
II. Kinh thánh là lời của Thiên Chúa 96
III. Hai cuộc nhập thể của Ngôi lời 92
Chương V: Linh hứng 94
I. Chứng cứ của Kinh thánh 94
II. Thần học về sau 98
III. Linh hứng và mạc khải 106
IV. Linh hứng và chân lý 106
V. Kinh thánh và khoa học 111
Chương VI: Các nghĩa của Kinh thánh 113
I. Khoa chú giải trong giáo hội sơ khai 114
II. Khoa chú giải thời trung cổ 115
III. Các chiều hướng của khoa học giải thích hiện đại 120
IV. Tiến tới một khoa học giải thích quân bình 123
Thư mục 147