Kinh Thánh là gì?
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000692
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000693
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003901
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kinh thánh là gì? 3
Để hiểu Tân ước 21
Qui điển Kinh thánh 45
Kinh thánh trong đức tin 77
Thầnh học Kinh Thánh 105
Nguyên tác chú giải 131