Cẩm nang tư duy đọc
Phụ đề: Nghệ thuật đọc sâu
Nguyên tác: How to read a paragraph
Tác giả: Richard Paul, Linda Elder
Ký hiệu Tác giả: PA-R
Dịch giả: Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013672
Nhà Xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
LÝ THUYẾT  
Tiền đề của cẩm nang này 9
Đọc có mục đích 9
Xem xét mục đích của tác giả 11
Phát triển "Bản đồ" tri thức 12
Tránh việc đọc và viết theo trường phái ấn tượng 15
Đọc có suy xét thấu đáo 15
Tư duy về việc đọc khi đọc 16
Bản đổ tri thức do người học tạo ra 17
Bản đồ tri thức do bộ môn đưa ra 18
Tham gia vào một văn bản 19
Sách là giảng viên 19
Tâm trí ham đọc 19
Hoạt động đọc 22
5 cấp độ đọc sâu 22
Đọc có cấu trúc 26
Cách đọc một câu 27
Cách đọc một đoạn văn 28
Cách đọc sách giáo khoa 29
Cách đọc một tờ báo (đối với bản tin trong nước và quốc tế) 31
Cách đọc một bài luận (bài đinh của một tờ báo) 33
Làm chủ được những điều bạn đọc: Đánh dấu ý 34
Đọc để học 37
Đọc để hiểu các hệ thống tư tưởng 38
Đọc bên trong các môn học 38
Nghệ thuật đọc sâu 40
THỰC HÀNH  
Những bài tập đọc sâu 42
Người Mỹ thế kỷ XIX 42
Nghệ thuật yêu đương 49
PHỤ LỤC  
Phụ lục A. Diễn đạt lại mẫu 66
Phụ lục B. Phân tích Logic của một bài báo, bài luận hay chương sách 71
Phụ lục C. Logic của sách giáo khoa 71
Phụ lục D. Logic của Sinh thái học 72
Tham khảo 75