10 bước đổi màu bằng tốt nghiệp
Tác giả: Gordon W.Green, JR
Ký hiệu tác giả: GR-G
Dịch giả: Trần Vũ Thạch
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015893
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời nói đầu 12
PHẦN I: NHỮNG NHẬN XÉT VỀ GIÁO DỤC 14
1. Giới thiệu 15
2. Những câu chuyện thành công 23
3. Tầm quan trọng của học thức 49
PHẦN II: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CĂN BẢN 65
Khát quát về các kỹ năng căn bản 66
1. Cách đọc một cuốn sách 68
2. Phương pháp làm một bài kiểm tra 82
3. Phương pháp viết bài luận cuối kỳ 117
PHẦN III: QUY TRÌNH ĐỂ ĐẠT TOÀN ĐIỂM TUYỆT ĐỐI 133
Tổng quan về quy trình 134
1. Kế hoạch học tập dẫn đường 137
2. Giáo viên hướng dẫn quyết định tương lai học hành của bạn 143
3. Câu hỏi kiểm tra luôn cài cắm trong bai giảng 148
4. Bàn đầu là lựa chọn hàng đầu 152
5. Bài tập về nhà là chuyện nhỏ 155
6. Biết cách lắng nghe 161
7. Hiệu quả bất ngờ ghi chép lại bài trước tiết học tiếp theo 169
8. Thời gian vàng để ôn tập 174
9. Làm bài thi theo cách của chuyên gia 184
10. Bứt phá ở kỳ thi cuối kỳ 193
PHẦN IV: LÀM CHO QUY TRÌNH TRÊN HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI BẠN 197
1. Các mẹo học tập 198
2. Tổng kết 211
Giới thiệu tác giả 218