Human relations in teaching
Tác giả: Howard Lane, Mary Beauchamp
Ký hiệu tác giả: LA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004261
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 23
Số trang: 353
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích